Ondersteuning bij borstvoeding

Borstvoeding is goed voor de baby. Daar zijn de deskundigen het over eens. Maar dat wil niet zeggen dat je als kersverse moeder automatisch ‘weet' hoe je borstvoeding moet geven. Of dat het geven van borstvoeding direct probleemloos verloopt. Daarom biedt Jong Florence ondersteuning bij borstvoeding. Lees hier meer over in onze folder 'Een goede start'.

Borstvoedingsspreekuur

Onze consultatiebureaus houden minimaal één keer per week een borstvoedingsspreekuur. Je kan bij de jeugdverpleegkundige terecht met vragen over bijvoorbeeld kolven en het goed aanleggen van de baby aan de borst. Er is ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Tijdens dit spreekuur kan je baby  extra gewogen worden.

Lactatiekundige hulp

De tweede vorm van ondersteuning bij borstvoeding is lactatiekundige hulp. Deze extra hulp is beschikbaar als de jeugdverpleegkundige je vragen niet kan beantwoorden of als zij de problemen met het geven van borstvoeding niet kan oplossen. Bij de lactatiekundige kunt u onder andere terecht met:

  • problemen bij het aanleggen;
  • pijnklachten;
  • problemen bij het kolven;
  • (het vermoeden van) onvoldoende groei van de baby;
  • vragen over het temperament van de baby tijdens het drinken;
  • onzekerheid over de borstvoeding.

Deze gratis ondersteuning bij borstvoeding vindt plaats op 4 locaties in Den Haag, telefonisch of via het (inloop)spreekuur. Soms wordt er in overleg met de moeder een huisbezoek aangeboden. Hieraan zijn kosten verbonden, die afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Een consult aan huis, dat gemiddeld 1 1/2 duurt, kost: € 65,-  incl. telefonische nazorg. 

Borstvoedingsbijeenkomsten

De lactatiekundige is ook betrokken bij borstvoedingsbijeenkomsten en - cursussen. Om moeders die borstvoeding geven te ontmoeten bestaat de mogelijkheid bijeenkomsten bij te wonen op het consultatiebureau Hanenburglaan. Aan de hand van verschillende thema's wordt informatie gegeven en worden vragen beantwoord door de lactatiekundige en worden ervaringen uitgewisseld. Deze bijeenkomsten vinden 1 x per maand plaats.
Inschrijving is niet nodig en je baby kan gewoon meekomen.

Onze lactatiekundigen zijn telefonisch of per mail bereikbaar voor vragen of het maken van een afspraak. Je mag ook zo binnenlopen voor een gratis consult op de volgende locaties:

CJG Harriet Freezerhof 199
Maandag van 09.30 – 11.30 uur
2497 DG Den Haag
Door Coby Dijkstra (c.dijkstra@jongflorence.nl)
Telefoon: 06-20869743
 
CJG Hanenburglaan 339
Woensdag van 09.30 - 11.30 uur
2565 GP Den Haag
Door Annemieke Vink ( a.vink@jongflorence.nl)
Telefoon: 06-22452643    
 
CJG Paviljoensgracht 1
Donderdag van 10.00 - 12.00 uur
2512 BL Den Haag
Door Annemieke Vink ( a.vink@jongflorence.nl)
Telefoon: 06-22452643    
         
CJG Scheveningseweg 56
Vrijdag 09.00 – 11.00 uur
2517 KW Den Haag
Door Coby Dijkstra (c.dijkstra@jongflorence.nl)
Telefoon: 06-20869743
 

Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding

Borstvoeding is een hot item, zowel bij ouders als zorgverleners. Het roept veel vragen en emoties op. In 2012 is daarom door een grote groep professionals die betrokken zijn bij de zorg rondom borstvoeding online een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn uitgegeven over de begeleiding en ondersteuning van borstvoeding.
 
De richtlijn biedt eenduidige informatie voor zowel professionals als ouders en is te vinden op de site van de multidiscilpinaire richtlijn (klik op button).  
 
 

 Bijzonderheden

  • In Den Haag zijn diverse borstvoedingsgroepen actief waar je informatie kan uitwisselen met andere voedende moeders of een cursus kunt volgen.
  • Op internet vind je met een beetje zoeken meerdere mooie films over borstvoeding. Een voorbeeld hiervan is het filmpje Breast is best. Hierin komen alle aspecten van het geven van borstvoeding aan bod (neem de tijd het filmpje duurt bijna acht minuten).
  • Materiaal voor ondersteuning bij borstvoeding is onder andere te koop of te huur bij:

            Vegro Thuiszorgwinkel
            Den Haag, Betje Wolffstraat 140-146
            Den Haag, Volendamlaan 1166
            Voorburg, Kon. Julianalaan 40
            Rijswijk, van Vredenbuchplantsoen 1
            T: 0800 - 288 77 66